Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromlouve louve viaalensztajn alensztajn
5745 7117 420
Reposted fromimchuckbasss imchuckbasss viauhmmmmm uhmmmmm
0291 ca0d 420
Reposted frommyfascination myfascination viauhmmmmm uhmmmmm
6720 b822 420
Reposted fromimchuckbasss imchuckbasss
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'. To jedno z moich ulubionych powiedzeń. No i co z tego. Moja matka mnie nie kochała. No i co z tego. Mój mąż mnie nie wyrucha. No i co z tego. Nie wiem, jak sobie dawałem radę przez te wszystkie lata, zanim nauczyłem się tej sztuczki. Zabrało mi to dużo czasu, ale jak już się nauczyłem, to na zawsze.
— Andy Warhol
1707 2be0 420
Reposted fromshakeme shakeme viaNanutka Nanutka
0668 c672 420
Reposted fromretaliate retaliate viaimchuckbasss imchuckbasss
Zgubiłem siebie
A wszystkie złe kwiaty rosną na ciele, gdy na mnie nie patrzysz
Z każdym dniem jest ich więcej, więcej niż mnie, więcej niż mnie.

On mówił do mnie zapomnij o mnie
Nie patrz już na mnie i nie mów o sobie
Zapomnij kim jestem, kim byłem, kim będę
Zapomnij na zawsze i nie mów nic więcej.
— Lenny Valentino, Dla Taty
Reposted fromiblameyou iblameyou viaszmer szmer
Play fullscreen
Ręce mam teraz bardziej spokojne,
do miasta już tak się nie rwę.
Wciąż lubię wiatr i trochę czytam.
Myślę o śmierci, zanim zasnę,
bo to jest być może powrót.
Jestem wciąż niejasna, niesyta...
Reposted fromcountingme countingme viaszmer szmer
9479 c0bd 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaotworzwrota otworzwrota
[...]odejść od zmysłów i nie zostawić strzałki, w którą stronę się poszło.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromlugola lugola viainsanedreamer insanedreamer
3228 ad94 420
Reposted fromkonwalia konwalia viarevalie revalie
3033 5efd 420
Reposted fromlesb0 lesb0 viadiebitchdie diebitchdie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl