Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7685 af5e 420
Reposted frommirabelia mirabelia

Rafał Wojaczek - Rozstanie

Dziewczyna, która nie będzie już Tobą,
Twoją ma postać i Twój czyni gest.
Twoje spojrzenie jeszcze u niej w oku
lecz zbroi każdą rzecz już przeciw niej.

Perełki Twoje już u niej ozdoby
- przechodzi szyję przenikliwy śrut.
Wyhodowany Twój głód zjada już
dziewczynę, która nie będzie już Tobą.

Już zaraz zacznie jeść nawet odchody;
już rozpacz siedzi we włoskach Twoich brwi.
Dziewczyna, która nie będzie już Tobą,
Twym jeszcze gestem zamknie za mną drzwi.
Reposted frompanopticon panopticon viamirabelia mirabelia
Sponsored post
6861 ac0c 420
Reposted fromimchuckbasss imchuckbasss
3955 45de 420
Reposted fromClary Clary viainsanedreamer insanedreamer
9675 c589 420
Reposted fromamatore amatore viainsanedreamer insanedreamer
image gif 138-230 image gif 138-231 image gif 138-232 image gif 138-233 image gif 138-234 image gif 138-235
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viarevalie revalie
Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.
— Stefan Wyszyński
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz viarevalie revalie
7268 adc2 420
nie dotyczy zwierząt.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaimchuckbasss imchuckbasss
  The Gras Looks Always Greener On The Other Side. (by Lissy Elle Photography)
Reposted fromMoonTide MoonTide viainsanedreamer insanedreamer
2552 c50f 420
na kolczyki
2304 5d59 420
Reposted frompoppyseed poppyseed viarevalie revalie
4252 c112 420
Reposted fromsoSad soSad viainsanedreamer insanedreamer
Najlepszy sposób, żeby zaintrygować faceta, to zniknąć.

— Plotkara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...